CZEN
Úvodní stránka > Správa a údržba nemovitostí > Spravované nemovitosti
SPRAVOVANÉ NEMOVITOSTI

Adria

Adresa

Jungmannova 36/31, Praha 1

Popis

Objekt paláce Adria je významnou architektonickou dominantou hlavního města Prahy. Byl postaven v letech 1923 – 1924 pro pojišťovací společnost Réunione Adriatica di Sicurta. Architekti Pavel Janák a Josef Zasch uplatnili na fasádě objektu zejména rondokubismus a při komponování průčelí paláce byli inspirováni motivy věží a cimbuří renesančních paláců středoitalských signorií. Poslední kompletní rekonstrukce objektu byla dokončena v roce 1998.

Jedenáctipodlažní budova paláce Adria nepravidelného lichoběžníkového tvaru zaujímá velmi exponované místo na nároží Národní třídy a Jungmannovy ulice, které spojuje pasáž v domě. Objekt je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek a nachází se v pražské památkové rezervaci, památka UNESCO.

Objekt je rozdělen do tří traktů, z nichž každý má samostatný vchod z pasáže objektu. Dva hlavní vchody disponují recepcí, která poskytuje řadu doplňkových služeb pro uživatele objektu. V přízemí objektu jsou umístěny obchodní prostory a se samostatným vstupem z Jungmannovy ulice i společné kontaktní místo společností Pražská energetika, a.s. a Pražská plynárenská, a.s. nazývané „Spolu pro Prahu“. Suterénní prostory objektu slouží nejen jako skladové prostory a technologické zázemí objektu, ale je zde situováno i populární „Divadlo Bez zábradlí.“ Zbývající prostory objektu jsou využívány převážně jako kanceláře. V objektu je situována i galerie a dva byty. V neposlední řadě se pak v  objektu nachází i restaurace se samostatným vstupem z pasáže, která disponuje prostornou venkovní terasou s výhledem na ulici Národní a Jungmannovo náměstí.

Technický provoz objektu je zajišťován centrálním dispečinkem s nepřetržitou obsluhou. Objekt je vybaven systémem EPS, EZS, monitorován kamerovým systémem a strážní službou.

Detail

Aquacentrum Šutka

Adresa

Čimická 848/41, Praha 8

Popis

Aquacentrum Šutka je nově otevřeným a zároveň jedním z nejmodernějších plaveckých areálů v Praze i celé České republice.

Stavba plaveckého areálu byla zahájena koncem roku 1987 s předpokládaným termínem dokončení v roce 1994. V průběhu výstavby docházelo k jejímu postupnému zpomalování v důsledku omezování finančních prostředků a především z důvodu uplatňování restitučních nároků. Roku 2001 byly finálně dořešeny restituční nároky a veškeré pozemky se staly vlastnictvím hlavního města Prahy. V září 2010 byly zahájeny stavební práce na dostavbě areálu a dne 13. prosince 2012 mohl být zahájen zkušební provoz. Slavnostní otevření Aquacentra Šutka proběhlo 17. 1. 2013. Areál byl otevřen přestřižením pásky zástupci hlavního města Prahy, městské části Praha 8 a provozovatele společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a. s.

Dnes může Aquacentrum Šutka svým návštěvníkům nabídnout nejen padesátimetrový krytý bazén, ale též vířivku, divokou řeku, 2 tobogány, vodopád, relaxační bazén, dětské brouzdaliště i vodní bar s občerstvením. Pro milovníky wellness jsou v areálu k dispozici dvě finské sauny s venkovními ochlazovacími bazénky a dvě parní lázně. V letních měsících je připravena venkovní terasa s překrásným výhledem na Prahu, v ostatních měsících si můžete užít mnoho zábavy a relaxace uvnitř našeho areálu. Aquacentrum Šutka je otevřeno každý den po celý rok. Celý areál je plně bezbariérový. K dispozici je zde 270 parkovacích míst a v blízkosti se nachází nedaleká autobusová zastávka „Čimický háj“.

Detail

Blanická

Adresa

Blanická 1008/28, Praha 2

Popis

Objekt Blanická 28, Praha 2 je situován na rohu ulic Blanická a Vinohradská se vstupem z ulice Blanická.

V přízemí se vstupem z Vinohradské ulice jsou obchodní prostory, 1. až 7. NP objektu je využíváno jako kancelářské prostory. V 1. PP se nachází bar se zahrádkou situovanou do vnitrobloku, 2. PP slouží jako technické zázemí objektu, skladovací prostory a dílna údržby.

Do kancelářské části objektu se vstupuje přes recepci, která je v provozu v pracovní dny od 7:00 hodin do 20:00 hodin, a která poskytuje nájemcům objektu řadu doplňkových služeb (přebírání pošty, přepojování hovorů apod.). V nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je objekt zajištěn systémem EZS, který je napojen na pult centrální ochrany. Bezpečnost objektu je podporována též kamerovým systémem se záznamovým zařízením.

Detail

Celetná

Adresa

Celetná 594/19 a 593/21, Praha 1

Popis

Objekty Celetná 19 a 21, Praha 1 jsou nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Nacházejí se v památkové rezervaci hlavního města Prahy, památka UNESCO. Jedná se historicky o dva domy (č. p. 593 „U červeného orla“, č. p. 594 „U sv. Václava“) v současné době propojené chodbami, s jedním hlavním vchodem z ulice Celetná.

V přízemí se nacházejí obchodní prostory, 2. až 4. NP slouží jako kanceláře, v suterénu jsou skladovací prostory a technické zázemí, v dvorní části je situována malá zahrada sloužící jako relaxační prostor pro uživatele objektu.

Objekty jsou zajištěny systémem EZS napojeným na pult centrální ochrany.

Detail

Hudební divadlo Karlín

Adresa

Křižíkova 283/10, Praha 8

Popis

Historická budova Hudebního divadla Karlín, postavená podle projektu architekta Otto Ehlena v roce 1881 a přestavovaná v letech 1885 a 1897, je výrazný novobarokní objekt, svými honosnými interiéry odpovídající období svému vzniku – nastupující vídeňské secesi. Nejstarší část objektu, původní divadlo Théatre – Variété, nejprve sloužící k cirkusovým a varietním produkcím, je postaveno v pseudobarokním slohu.

Poslední rozsáhlejší stavební úpravy proběhly koncem 50. let 20. století. V srpnu 2002 byl celý objekt těžce poškozen ničivou povodní, když voda tehdy dosahovala přibližně dva metry nad úroveň podlahy přízemí. Následovala kompletní rekonstrukce a přístavba zázemí divadla na východní části pozemku dle architektonického návrhu Ateliéru ANIMA, s.r.o., akad. arch. Jindřicha Smetany a spol., která byla zakončena slavnostní premiérou dne 12. 10. 2006.

V současné době je objekt vybaven moderními technologiemi, které řídí celý jeho provoz a stejně tak i nejmodernější divadelní technologií.

Detail

1 2 3 >