CZEN
Úvodní stránka > Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení

Rozhodnutím hlavního města Prahy byla společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. od 1. 1. 2017 pověřena zajišťováním nepřetržitého provozu dispečinku a odstraňováním poruch a havárií veřejného osvětlení a dále poskytováním mapových podkladů sítí a vyjadřováním k projektové dokumentaci ve vztahu k sítím a zařízením veřejného osvětlení ve vlastnictví hl.m. Prahy.

Příjem hlášení o poruchách a haváriích na veřejném osvětlení
Kontaktním místem je dispečink PREdistribuce, a.s.
telefon: 224 91 51 51,
email: poruchyVO@pre.cz


Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební úřady

Žádosti je možné podávat:

- písemně či osobně na adrese:  TRADE CENTRE PRAHA, a.s., Blanická 28, 120 00 Praha 2
- elektronicky na email: vyjadreniVO@tcp-as.cz

Případné informace k nutným podkladům pro vydání vyjádření obdržíte na telefonu 222013624, nebo osobně v úředních hodinách na adrese Blanická 28, Praha 2, 5.patro:
Pondělí      9-11 a 12-15 hodin
Středa        9-11 a 12-15 hodin

Žádosti o výdej mapových podkladů sítí a zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví hl.m. Prahy

Mapové podklady vydává PREdistribuce, a.s. na příslušném pracovišti v oddělení Kmenová data sítě.   

Poskytování mapových podkladů probíhá při osobní návštěvě, a to ve vyhrazených úředních hodinách. Mapové podklady obsahují základní informace o poloze a umístění zařízení veřejného osvětlení, které mají pro žadatele pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební úřady. Podklady jsou poskytovány ve formě tištěných mapových listů nebo na vyžádání také v digitální podobě.

Aktualizace digitální mapy sítě veřejného osvětlení

Aktualizace digitální mapy sítě veřejného osvětlení probíhá na PREdistribuce, a.s. na pracovišti v oddělení Kmenová data sítě na základě dokumentace skutečného provedení stavby, předané od zhotovitelů. Vybraná část dokumentace musí být zpracována v digitální podobě a odevzdána na CD, jedná se především o geodetický základ stavby, který tvoří zákres zaměřených bodů a tras ve formátu DGN.

Smlouvy na umístění nereklamních zařízení

Uzavírání smluv na krátkodobé i dlouhodobé umístění nereklamních zařízení (informační, kamerové, telekomunikační a dopravní systémy, vánoční výzdoba, kabelové převěsy atd.) zajišťuje TRADE CENTRE PRAHA a.s., kontakt: smlouvyVO@tcp-as.cz, po předchozím souhlasu oddělení veřejného osvětlení odboru hospodaření s majetkem MHMP (kontakt: HOM MHMP).

Žádosti o dočasné připojení k síti veřejného osvětlení

Dočasné připojení k síti veřejného osvětlení zajišťuje TRADE CENTRE PRAHA a.s., kontakt: zadostiVO@tcp-as.cz, po předchozím souhlasu oddělení veřejného osvětlení odboru hospodaření s majetkem MHMP (kontakt: HOM MHMP).

Žádosti o úpravy času spínání veřejného osvětlení a úpravy zařízení veřejného osvětlení

Úpravy času spínání veřejného osvětlení a úpravy na zařízeních veřejného osvětlení (např. pro natáčení filmové tvorby…) zajišťuje TRADE CENTRE PRAHA a.s., kontakt: zadostiVO@tcp-as.cz, po předchozím souhlasu oddělení veřejného osvětlení odboru hospodaření s majetkem MHMP (kontakt: HOM MHMP).

Vytyčování kabelových tras veřejného osvětlení

Vytyčování kabelových tras veřejného osvětlení zajišťuje TRADE CENTRE PRAHA a.s., kontakt: zadostiVO@tcp-as.cz.

Kontrola uložení kabelové trasy

V průběhu stavby musí stavebník vyzvat TRADE CENTRE PRAHA a.s. ke kontrole uložení kabelové trasy VO, SO před zásypem, a to minimálně 7 dní předem. V případě zásypu kabelové trasy bez vyzvání předem (tj. bez předchozího souhlasu) bude stavebník povinen na své náklady vykopat na vyzvání sondy za účelem kontroly hloubky a způsobu uložení kabelu.

Kontaktní osoba: Milan Fraňo ( 602 396 312, 326 393 324, milan.frano@seznam.cz)

Další činnosti související se správou a údržbou veřejného osvětlení

Se žádostmi ohledně dalších činností souvisejících se správou a údržbou veřejného osvětlení (přebírání zařízení veřejného osvětlení, umístění reklamních zařízení na stožáry veřejného osvětlení, atd.) se obracejte přímo na oddělení veřejného osvětlení odboru hospodaření s majetkem MHMP (kontakt: HOM MHMP).