Evidence smluv

Filtrovat smlouvy podle:

Pro zobrazení výsledků vyhledání zadejte prosím výše potřebné paremetry

Evidenční číslo Předmět smlouvy Název smluvní strany IČO Datum Detail
56/19/99 Smlouva o postoupení pohledávky Hlavní město Praha 00064581 20190218 Detail
75/19/99 Smlouva o připojení PREdistribuce, a.s. 27376516 20190130 Detail
138/19/99 Smlouva o poskytování služeb v oblasti public relations a komunikace CHM Communications, s.r.o. 03024857 20190328 Detail
146/19/99 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o daňovém poradenství tau Praha s.r.o. 62911015 20190328 Detail
270/19/99 Smlouva o nájmu technického zařízení Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 20190604 Detail
407/19/02 Účastnická smlouva - pevný internet vzduchem T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 20190624 Detail
421/19/99 Smlouva o výkonu auditorské činnosti BDO Audit s.r.o. 45314381 20190710 Detail
268/19/99 Smlouva o nájmu části pozemku České přístavy, a.s. 45274592 20190531 Detail
148/19/99 Smlouva o zpracování osobních údajů (GDPR) tau Praha s.r.o. 62911015 20190328 Detail
439/19/22 Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. 63839997 20190806 Detail
474/19/99 Dohoda technická součinnost Čtyři dny z.s. 67362567 20190905 Detail
555/19/04 Smlouva o zajištění úklidu chodníku Jiří Kubíček 67406530 20191022 Detail
543/19/13 Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě na zajištění činností v rámci projektu Pražské stolky & židle Hlavní město Praha 00064581 20190930 Detail
530/19/99 účastnická smlouva T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 20191001 Detail
496/19/99 účastnická smlouva T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 20190903 Detail
549/19/99 účastnická smlouva T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 20191014 Detail
608/19/99 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě Generali Pojišťovna a.s. a Allianz pojišťovna, a.s. 61859869 a 00409316 20191202 Detail
590/19/24 Smlouva o zajištění správy objektu Na Bělidle, Praha 5 a o výkonu dalších činností Hlavní město Praha 00064581 20191230 Detail
594/19/15 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě Hlavní město Praha 00064581 20191220 Detail
584/19/99 Smlouva o zprostředkování pojištění Modul Servis s.r.o. 26354764 20191120 Detail