člen představenstva Trade centre Praha a.s.

Výběrové řízení na člena představenstva společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a.s.
Dozorčí rada TRADE CENTRE PRAHA, a.s. (dále též „TCP“) vypisuje otevřené výběrové řízení na pozici:

TRADE CENTRE PRAHA, a.s. byla založena 19. 2. 1990 za účelem výkonu správy a zajištění obchodního využití vybraných nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy. Jedná se převážně o nemovitosti se specifickým charakterem užitkových ploch. Poskytované služby ve správě a obchodním využití objektů jsou komplexní včetně zabezpečení provozu vlastními kapacitami a zajištění stavebních úprav objektů od běžných oprav až po celkové rekonstrukce. Společnost zajišťuje územní, developerskou a inženýringovou přípravu projektů založených zejména na využití pozemků hlavního města Prahy a kompletní poradenství v oblasti realit. V posledních letech byly aktivity společnosti rozšířeny o správu a provozování plaveckého areálu Aquacentra Šutka a technickou správu pražských náplavek.

TCP je akciovou společností se 100% akciovým podílem hlavního města Prahy.


Náplň práce:

 • komunikace a koordinace s příslušnými odbory a volenými orgány hlavního města Prahy
 • spolupráce při strategickém směřování společnosti
 • spolupráce s dozorčí radou společnosti a ostatními členy představenstva společnosti
 • další činnosti související s výkonem funkce člena představenstva

Uchazeč by měl splňovat následující požadavky:

 • zkušenosti v oblasti předmětu podnikání společnosti
 • zkušenosti s řízením společnosti, schopnost manažersky řídit a vést společnost
 • zodpovědný přístup, dobré prezentační a organizační schopnosti
 • bezúhonnost, integrita osobnosti

K přihlášce přiložte následující podklady

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech

Uchazeč musí souhlasit s podmínkou, že v případě nástupu do nové funkce nesmí být zaměstnancem, vlastníkem nebo řídícím pracovníkem jiné soukromoprávní dodavatelské nebo konkurenční společnosti a ani jinak nesmí být v žádném jiném střetu zájmu, ve vztahu ke společnosti TCP.

Nabízíme:

 • odpovídající finanční ohodnocení neexekutivního člena představenstva (smlouva o výkonu funkce)
 • práci v atraktivní společnosti

Místo a čas doručení přihlášek:

Uchazeč doručí svou přihlášku s přílohami tak, aby je vyhlašovatel obdržel na adresu: TRADE CENTRE PRAHA a.s., Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 120 00 v obálce označené: „Výběrové řízení – člen představenstva akciové společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a.s – NEOTVÍRAT“ a to nejpozději do 15.9.2020

Termín nástupu:

 1. listopadu 2020