Real estate services

REAL ESTATE SERVICES

As a part of building administration the company TCP, a.s. arranges for their business utilization, especially for letting of all commercial premises (business premises and offices) and as well for letting flats, whereas in administered buildings are flats both with regulated and commercial tenancies.

The company TCP, a.s. as well provides the owners of the administered building with complex services relating to business utilization of buildings including law services.

Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o tzv. milostivém létě. Dne 28. 10. 2021 nabyde účinnosti část II., čl. IV, bod 25. zákona č. 286/2021 Sb. (dále jen „zákon“), kterým dochází ke změně exekučního řádu. V období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 je možné, aby povinný (fyzická osoba) uhradil oprávněnému (osoby vymezené v části II., čl. IV., bod 25. odst. 1 zákona) prostřednictvím soudního exekutora pouze nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a na nákladech exekuce částku ve výši 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty. V případě, že povinný splní shora uvedené podmínky nebo podmínky uvedené v části II., čl. IV., bod 25. bod 2. zákona, soudní exekutor i bez souhlasu oprávněného a bez návrhu exekuci zastaví. Celé znění zákona naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-286 V případě zájmu o bližší informace, prosíme, kontaktujte soudního exekutora, u kterého je Vaše exekuce vedena.