Správa a údržba nemovitostí

Technická správa a facility management dvou desítek nemovitostí v hl. m. Praze

Spravované nemovitosti

Seznam spravovaných nemovistostí

Realitní činnost

Pronájem a kompletní obchodní využití spravovaných nemovitostí

Aktuální nabídka pronájmu

Kancelářské prostory, nebytové prostory a byty k pronájmu

Inženýrská činnost

Rekonstrukce, modernizace, speciální projekty

Společenská odpovědnost

Oblasti společenské odpovědnosti firmy Trade Centre Praha

Již od roku 1990 poskytujeme služby v oblasti správy a obchodního využití nemovitostí, inženýrské činnosti, vedení účetnictví a komplexního poradenství v oblasti realit.

Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (dále jen TCP a.s.) byla založena 19. 2. 1990 za účelem výkonu správy a zajištění obchodního využití vybraných nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy. Jedná se převážně o nemovitosti se specifickým charakterem užitkových ploch.

Poskytované služby ve správě a obchodním využití objektů jsou komplexní včetně zabezpečení provozu vlastními kapacitami a zajištění stavebních úprav objektů od běžných oprav až po celkové rekonstrukce. Společnost zajišťuje územní, developerskou a inženýringovou přípravu projektů založených zejména na využití pozemků hlavního města Prahy a kompletní poradenství v oblasti realit. V posledních letech byly aktivity společnosti rozšířeny o správu a provozování plaveckého areálu Aquacentra Šutka a technickou správu pražských náplavek.

Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o tzv. milostivém létě. Dne 28. 10. 2021 nabyde účinnosti část II., čl. IV, bod 25. zákona č. 286/2021 Sb. (dále jen „zákon“), kterým dochází ke změně exekučního řádu. V období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 je možné, aby povinný (fyzická osoba) uhradil oprávněnému (osoby vymezené v části II., čl. IV., bod 25. odst. 1 zákona) prostřednictvím soudního exekutora pouze nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a na nákladech exekuce částku ve výši 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty. V případě, že povinný splní shora uvedené podmínky nebo podmínky uvedené v části II., čl. IV., bod 25. bod 2. zákona, soudní exekutor i bez souhlasu oprávněného a bez návrhu exekuci zastaví. Celé znění zákona naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-286 V případě zájmu o bližší informace, prosíme, kontaktujte soudního exekutora, u kterého je Vaše exekuce vedena.