O společnosti

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (dále jen TCP a.s.) byla založena 19. 2. 1990 za účelem výkonu správy a zajištění obchodního využití vybraných nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy. Jedná se převážně o nemovitosti se specifickým charakterem užitkových ploch.

Poskytované služby ve správě a obchodním využití objektů jsou komplexní včetně zabezpečení provozu vlastními kapacitami a zajištění stavebních úprav objektů od běžných oprav až po celkové rekonstrukce. Společnost zajišťuje územní, developerskou a inženýringovou přípravu projektů založených zejména na využití pozemků hlavního města Prahy a kompletní poradenství v oblasti realit. V posledních letech byly aktivity společnosti rozšířeny o správu a provozování plaveckého areálu Aquacentra Šutka a technickou správu pražských náplavek.

Základním aspektem činnosti TCP a.s. je kvalifikovaný a seriózní přístup k řešení požadavků a potřeb klienta s využitím znalosti specifik správy nemovitostí a výstavby v hlavním městě Praze.

MANAGEMENT

Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. se organizačně člení na čtyři oddělení, a to ekonomické, obchodní, investiční a provozní. V přímém řízení vedení společnosti jsou specialisté, a to specialista projektu pro Aquacentrum Šutka, marketingový specialista a technický specialista kontrolor pro veřejné zakázky a dále sekretariát.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

 

 

JUDr. MICHAELA ŠVARCOVÁ

zástupce generálního ředitele a právník společnosti

222 013 615
222 013 611
email@tcp-as.cz
m.svarcova@tcp-as.cz
j.balcarova@tcp-as.cz

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Ing. MICHAELA VÁVROVÁ

vedoucí ekonomického oddělení

222 013 612
i.patkova@tcp-as.cz
Zajišťuje rozpočtovou, daňovou, finanční a personální činnost společnosti

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

MONIKA ČIVERNÁ

vedoucí obchodního oddělení

222 013 313
m.civerna@tcp-as.cz
Zajišťuje nájem bytů, prostor sloužících podnikání a souvisejících prostor ve spravovaných objektech, včetně zajišťování služeb pro nájemce

INVESTIČNÍ ODDĚLENÍ

Ing. PETR SEIDL

vedoucí investičního oddělení

222 013 605
p.seidl@tcp-as.cz
Zajišťuje komplexní inženýring ve výstavbě vč. přípravy rozvojových projektů, zpracování a projednání přípravné a projektové dokumentace a další související činnosti

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

DAVID ŠMITÁK

vedoucí provozního oddělení

222 013 334
d.smitak@tcp-as.cz
Řeší provozní vztahy ke spravovaným objektům, zabezpečuje provozně technické činnosti při správě a údržbě prostor, zajišťuje rekonstrukce a modernizace spravovaných objektů včetně dalších souvisejících činností