Property Management and Maintenance

Technical and facility management of two dozen properties in the capital city of Prague

Managed Properties

List of managed properties

Real Estate Services

Rental and complete commercial use of managed properties

Current Rental Offer

Office space for rent

Engineering Services

Reconstruction, modernization, special projects

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility areas of Trade Centre Praha

We have been providing services in the area of property management and commercial use of real estate, engineering, bookkeeping, and comprehensive real estate consultancy since 1990.

TRADE CENTRE PRAHA a.s. (hereinafter referred to as TCP a.s.) was established on February 19, 1990, for the purpose of management and provision of commercial use of selected properties owned by the capital city of Prague. These are predominantly real estate properties with a specific character of usable areas.

Services provided in the area of management and commercial use of real estate are complex, including ensuring of operation through own capacities and the provision of building modifications of real estate from regular repairs to general reconstruction. The company provides territorial, development and engineering preparation of projects based mainly on the use of the estate owned by the capital city of Prague, and comprehensive real estate consultancy. In recent years, the company’s services have been extended to the management and operation of the swimming pool Aquacentrum Šutka and the technical management of Prague riversides.

Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o tzv. milostivém létě. Dne 28. 10. 2021 nabyde účinnosti část II., čl. IV, bod 25. zákona č. 286/2021 Sb. (dále jen „zákon“), kterým dochází ke změně exekučního řádu. V období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 je možné, aby povinný (fyzická osoba) uhradil oprávněnému (osoby vymezené v části II., čl. IV., bod 25. odst. 1 zákona) prostřednictvím soudního exekutora pouze nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a na nákladech exekuce částku ve výši 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty. V případě, že povinný splní shora uvedené podmínky nebo podmínky uvedené v části II., čl. IV., bod 25. bod 2. zákona, soudní exekutor i bez souhlasu oprávněného a bez návrhu exekuci zastaví. Celé znění zákona naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-286 V případě zájmu o bližší informace, prosíme, kontaktujte soudního exekutora, u kterého je Vaše exekuce vedena.