Realitní činnost

REALITNÍ ČINNOST

V rámci správy nemovitostí zajišťuje společnost TCP a.s. zároveň jejich obchodní využití, zejména zajišťuje pronájem všech komerčních prostor (obchodních i kancelářských) a taktéž nájem bytů. Společnost TCP a.s. zároveň zajišťuje pro vlastníky spravovaných objektů kompletní servis související s obchodním využitím objektů, včetně právních služeb.

Pravidla pro výběr pořadatelů a pro realizaci krátkodobých akcí na pražských náplavkách ve vlastnictví hlavního města Prahy

Stáhnout.

Aktuální nabídku pronájmů ve správě naší společnosti TCP a.s. naleznete na odkazu níže.

Pro všechny aktuální nabídky prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku hlavního města Prahy navštivte realitní portál hlavního města www.realitniportalpraha.cz.

Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o tzv. milostivém létě. Dne 28. 10. 2021 nabyde účinnosti část II., čl. IV, bod 25. zákona č. 286/2021 Sb. (dále jen „zákon“), kterým dochází ke změně exekučního řádu. V období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 je možné, aby povinný (fyzická osoba) uhradil oprávněnému (osoby vymezené v části II., čl. IV., bod 25. odst. 1 zákona) prostřednictvím soudního exekutora pouze nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a na nákladech exekuce částku ve výši 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty. V případě, že povinný splní shora uvedené podmínky nebo podmínky uvedené v části II., čl. IV., bod 25. bod 2. zákona, soudní exekutor i bez souhlasu oprávněného a bez návrhu exekuci zastaví. Celé znění zákona naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-286 V případě zájmu o bližší informace, prosíme, kontaktujte soudního exekutora, u kterého je Vaše exekuce vedena.