Správa a údržba nemovitostí

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ

Společnost spravuje převážně objekty situované v centrální části Prahy s rozdílnou historickou a architektonickou hodnotou. V současné době portfolio spravovaných nemovitostí zahrnuje zejména objekty ve vlastnictví hlavního města Prahy. Téměř všechny spravované objekty náleží do kategorie památkově chráněných objektů, vyžadujících specifický přístup, a to jak při jejich užívání tak údržbě.

Mezi nejznámější objekty, které společnost spravuje, patří Palác Adria a Platýz na Národní třídě, objekt TeTa v Jungmannově ulici, objekt Sovových mlýnů, objekt Hudebního divadla Karlín nebo Aquacentrum Šutka v Kobylisích. Ve spravovaných objektech jsou jak komerční plochy (kanceláře, restaurace, kavárny, divadla, galerie apod.), tak i byty. Našimi klienty jsou renomované tuzemské a zahraniční společnosti.

V rámci správy a údržby nemovitostí společnost TCP a.s. zejména pečuje o řádný technický stav spravovaných nemovitostí, zajišťuje jejich běžnou údržbu a opravy i jejich modernizaci a rekonstrukce malého i většího rozsahu.
Zároveň společnost TCP a.s. dbá o řádný chod všech technických zařízení nacházejících se v předmětných objektech, o zajišťování jejich odborných prohlídek a revizí v souladu s platnými předpisy.

Dlouhodobým cílem TCP a.s. je vytvořit v objektu pro uživatele stavebně technické podmínky odpovídající soudobým potřebám a požadavkům a současně zajistit zvýšení komerční využitelnosti objektu při respektování památkové ochrany operovaných objektů. Tento cíl je naplňován různými formami a rozsahem stavebních úprav od pravidelné údržby až po celkové rekonstrukce investičního charakteru.