Inženýrská činnost a další činnosti

INŽENÝRSKÁ ČINNOST A DALŠÍ ČINNOSTI

V rámci inženýrské činnosti zajišťuje TCP a.s. kromě průběžných investičních akcí souvisejících s provozem nebo obchodním využitím spravovaných nemovitostí i náročné celkové rekonstrukce těchto objektů, situovaných převážně v historickém centru města, s vysokými nároky na koordinaci inženýrské činnosti. Jako příklad lze uvést rekonstrukci Paláce Adria a objektu Platýz na Národní třídě, rekonstrukci a dostavbu objektu TeTa v Jungmannově ulici či rekonstrukci areálu Sovových mlýnů se změnou využití na galerii moderního umění. Společným jmenovatelem všech akcí je vysoký stupeň památkové ochrany rekonstruovaných objektů. Inženýrská a investorská činnost není zaměřena pouze na objekty ve správě společnosti, o čemž svědčí celkové zajištění plynofikace veřejného osvětlení v celé délce Královské cesty včetně Karlova mostu, výstavba technické infrastruktury Špitálka pro plánovaný soubor rodinných domů na Hanspaulce v Praze 6, nebo zajišťování veškerých správních rozhodnutí pro realizaci výstavby rozsáhlé rezidenční čtvrti Botanica – Vidoule v Praze 5.

Mezi další činnost společnosti TCP a.s. náleží zejména činnosti účetních poradců a vedení účetnictví, poskytování komplexního poradenství v oblasti realit, stavební pasportizace objektů a developerská činnost. Společnost se tak např. zabývá zpracováním studií a posudků možného využití území či vytipovaných objektů, prováděním právních a ekonomických analýz týkajících se nakládání s nemovitostmi, poradenstvím v oblasti zakládání a fungování obchodních společností zabývajících se správou nemovitostí apod.

Realizované projekty:

  • Rekonstrukce Paláce Adria
  • Dostavba objektu TeTa
  • Rekonstrukce objektu Sovovy mlýny
  • Plynové osvětlení na královské cestě
  • Rekonstrukce IV. schodiště v objektu Platýz