Povinně zveřejňované informace

 

1/ Oficiální název TRADE CENTRE PRAHA a.s.
2/ Důvod a způsob založení Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (dále jen „TCP“) byla založena 19. 2. 1990 za účelem výkonu správy a zajištění obchodního využití vybraných nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy. Jedná se převážně o nemovitosti se specifickým charakterem užitkových ploch. Jediným akcionářem TCP je hlavní město Praha.
Poskytované služby ve správě a obchodním využití objektů jsou komplexní včetně zabezpečení provozu vlastními kapacitami a zajištění stavebních úprav objektů od běžných oprav až po celkové rekonstrukce. Společnost zajišťuje územní, developerskou a inženýringovou přípravu projektů založených zejména na využití pozemků hlavního města Prahy a kompletní poradenství v oblasti realit. V posledních letech byly aktivity společnosti rozšířeny o správu a provozování plaveckého areálu Aquacentra Šutka, Bazénu Strahov a správu a obchodní využití pražských náplavek. Základním aspektem činnosti TCP je kvalifikovaný a seriózní přístup k řešení požadavků a potřeb zejména hlavního města Prahy s využitím znalosti specifik správy nemovitostí a výstavby v hlavním městě Praze.
3 / Organizační struktura Viz odkaz
4 / Kontaktní spojení Viz odkaz kontakty
4.1 / Kontaktní poštovní TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
4.2 / Adresa úřadovny Adresa jediné úřadovny je shodná s kontaktní poštovní adresou.
4.3 / Úřední hodiny pondělí 12.00 – 16.00 hod
středa 8.00 – 16.00 hod
*v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě: 8.00 – 18.00 hodin
4.4 / Telefonní čísla tel.: 222 013 111
tel.: 222 013 611
Telefonní kontakty na vedoucí pracovníky jsou k dispozici na odkazu:
Vedení společnosti
4.5 / Čísla faxu fax: 222 251 814
4.6/ Adresa internetové stránky www.tcp-as.cz
4.7/ Adresa e-podatelny email@tcp-as.cz
ID datové schránky: vajgqj2
4.8/ Další elektronické adresy ID datové schránky: vajgqj2
5/ Případné platby lze poukázat Bývá určováno v ad hoc případech.
6/ IČO 00409316
7/ DIČ CZ00409316
8/ Dokumenty Viz odkaz  Výpis platných dokumentů – Obchodní rejstřík
8.1/ Seznamy hlavních dokumentů Viz odkaz  Výpis platných dokumentů – Obchodní rejstřík
8.2/ Rozpočet Informace jsou obsaženy ve výročních zprávách dostupné na odkazu: Sbírka listin – Obchodní rejstřík
9/ Žádosti o informace Informace lze získat osobně v sídle společnosti nebo písemně na email@tcp-as.cz. ID datové schránky: vajgqj2.
10/ Příjem žádostí a dalších podání Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, či jiné podněty: www.tcp.cz/kontakty.
A též i prostřednictvím kontaktů elektronické podatelny: email@tcp-as.cz. ID datové schránky: vajgqj2
11/ Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat na adrese: www.tcp.cz/kontakty
a též i prostřednictvím kontaktů elektronické podatelny: email@tcp-as.cz
ID datové schránky: vajgqj2
12/ Předpisy Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
13/ Úhrady za poskytování informací Bývá určováno v ad hoc případech.
14/ Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. K nalezení ve výroční zprávě, která je dostupná na odkazu: Sbírka listin – Obchodní rejstřík