Evidence smluv
Evidenční číslo 589/18/99
Předmět smlouvy Smlouva o poskytování servisní podpory pro www prezentace, aplikace a servery
Název smluvní strany Fresh Services, s.r.o.
IČO 28180208
Datum 20180820
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF

Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (dále jen TCP a.s.) byla založena 19. 2. 1990 za účelem výkonu správy a zajištění obchodního využití vybraných nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy. Jedná se převážně o nemovitosti se specifickým charakterem užitkových ploch.

Poskytované služby ve správě a obchodním využití objektů jsou komplexní včetně zabezpečení provozu vlastními kapacitami a zajištění stavebních úprav objektů od běžných oprav až po celkové rekonstrukce. Společnost zajišťuje územní, developerskou a inženýringovou přípravu projektů založených zejména na využití pozemků hlavního města Prahy a kompletní poradenství v oblasti realit. V posledních letech byly aktivity společnosti rozšířeny o správu a provozování plaveckého areálu Aquacentra Šutka a technickou správu pražských náplavek.

Základním aspektem činnosti TCP a.s. je kvalifikovaný a seriózní přístup k řešení požadavků a potřeb klienta s využitím znalosti specifik správy nemovitostí a výstavby v hlavním městě Praze.

Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. se organizačně člení na čtyři oddělení, a to ekonomické, obchodní, investiční a provozní. V přímém řízení vedení společnosti jsou specialisté, a to specialista projektu pro Aquacentrum Šutka, marketingový specialista a technický specialista kontrolor pro veřejné zakázky a dále sekretariát.