Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 721/18/99
Předmět smlouvy Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb
Název smluvní strany JUDr. Radim Kříž
IČO 11219726
Datum 20181030
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF