Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 243/20/99
Předmět smlouvy Rámcová smlouva o dílo
Název smluvní strany Matěj Zikmundovský
IČO 00000000
Datum 20200707
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF