Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 433/21/99
Předmět smlouvy Skupinová pojistná smlouva pro pojištění Flotilového autokomplexního pojištění
Název smluvní strany Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
IČO 63998530
Datum 20210517
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF