Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 75/20/99
Předmět smlouvy Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů ev. č. 179/07/99
Název smluvní strany ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost
IČO 25677888
Datum 20200330
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF