Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 400/15/99
Předmět smlouvy Dodatek č. 2 k rámcové dohodě o zajištění servisu public relations
Název smluvní strany P.G. Management s.r.o.
IČO 27102238
Datum 20150310
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF