Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 379/16/03
Předmět smlouvy Dodatek č. 4 Smlouvy
Název smluvní strany Hlavní město Praha
IČO 00064581
Datum 20170228
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF