Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 237/15/99
Předmět smlouvy Dohoda - technická součinnost
Název smluvní strany Knihex
IČO 22768238
Datum 20170616
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF