Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 128/17/99
Předmět smlouvy Dohoda o ukončení rámcové smlouvy
Název smluvní strany Koncept design, s.r.o.
IČO 26744601
Datum 20170228
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF