Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 168/18/13
Předmět smlouvy Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na zajištění činností v rámci projektu Pražské židle & stolky
Název smluvní strany Hlavní město Praha
IČO 00064581
Datum 20180503
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF