Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 543/19/13
Předmět smlouvy Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě na zajištění činností v rámci projektu Pražské stolky & židle
Název smluvní strany Hlavní město Praha
IČO 00064581
Datum 20190930
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF