Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 594/19/15
Předmět smlouvy Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě
Název smluvní strany Hlavní město Praha
IČO 00064581
Datum 20191220
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF