Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 449/18/22
Předmět smlouvy Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování
Název smluvní strany OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
IČO 63839997
Datum 20180607
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF