Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 19/15/99
Předmět smlouvy Postoupení pohledávky David Abraamyan a Arina Emini Karapetyan
Název smluvní strany Hlavní město Praha
IČO 00064581
Datum 20150203
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF