Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 270/19/99
Předmět smlouvy Smlouva o nájmu technického zařízení
Název smluvní strany Povodí Vltavy, státní podnik
IČO 70889953
Datum 20190604
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF