Evidence smluv
Zpět na Evidence smluv
Evidenční číslo 57/17/99
Předmět smlouvy Smlouva o postoupení pohledávky
Název smluvní strany Hlavní město Praha
IČO 00064581
Datum 20170224
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF