Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 503/1799
Předmět smlouvy Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
Název smluvní strany Pražská plynárenská, a.s.
IČO 60193492
Datum 20170725
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF