Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 146/19/99
Předmět smlouvy Dodatek č. 1 ke Smlouvě o daňovém poradenství
Název smluvní strany tau Praha s.r.o.
IČO 62911015
Datum 20190328
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF