Soukromý: Evidence smluv
Zpět na Soukromý: Evidence smluv
Evidenční číslo 209/18/99
Předmět smlouvy Kupní Smlouva
Název smluvní strany Technologie Hlavního města Prahy, a.s.
IČO 25672541
Datum 20180405
Kopie smlouvy Stáhnout kopii ve formátu PDF