Marta Pražáková byla zvolena novou členkou představenstva společnosti

Marta Pražáková byla zvolena novou členkou představenstva společnosti


Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (TCP) spravující významné nemovitosti v majetku hlavního města Prahy má novou členku představenstva. Dozorčí rada úspěšně zakončila probíhající otevřené výběrové řízení na nového člena představenstva, do nějž se přihlásilo 116 zájemců a zájemkyň a po pečlivém výběru byla novou členkou představenstva jednomyslně zvolena profesionálka v oboru finančního a investičního vedení nemovitostí Marta Pražáková. Zároveň na svou funkci v pátek rezignoval dosavadní předseda představenstva Jan Bouška a dozorčí rada jeho rozhodnutí přijala. Novým předsedou představenstva se stal jeho dosavadní místopředseda Josef Bláha.

„Dozorčí rada vybrala do užšího výběru kandidátů celkem 11 uchazečů a následně se na volbě Marty Pražákové shodla jednomyslně. Paní Pražáková má letité zkušenosti s finančním řízením nadnárodních společností i znalost pražského prostředí a zajisté bude pro TCP přínosem. Ambicí dozorčí rady je do konce roku zvolit také třetího člena nebo členku představenstva, který tam už delší dobu chybí,“ shrnuje Radek Zykan, předseda dozorčí rady TCP, který byl rovněž předsedou výběrové komise.

„Žen ve vedení pražských městských společností bychom napočítali na prstech jedné ruky. O to větší mám radost, že se všichni členové dozorčí rady shodli na zvolení paní Pražákové, která svými pracovními zkušenostmi a energií projevovanou při pohovoru přesvědčila i mě. Moc se těším na naši spolupráci,“ dodává Adam Zábranský, pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu.

„Velice si vážím rozhodnutí dozorčí rady a jsem nesmírně potěšena, že mohu pracovat pro společnost, která má v gesci a zároveň spravuje některé z nejvýznamnějších pražských nemovitostí a míst veřejného významu,“ uvádí nová členka představenstva Marta Pražáková.