Na Čapadle Hollar jsou úspěšně instalována protipovodňová opatření

Na Čapadle Hollar jsou úspěšně instalována protipovodňová opatření

 

Vzhledem ke znovu zvýšenému nárůstu průtoku řeky Vltavy došlo ve středu 3. ledna k přijetí dalších protipovodňových opatření. Od 16 hodin byly zavřeny všechny náplavky, v 19 hodin se následně podařilo kompletně demontovat kluziště a zimní zahrádku na Čapadle Hollar a připravit se na montáž protipovodňových opatření, kterou na Smetanově nábřeží provedla Správa služeb hlavního města Prahy.

Celou situaci se díky perfektní součinnosti všech spolupracujících stran podařilo vyřešit s předstihem a opatření tedy bylo realizováno ještě před začátkem stoupání hladiny řeky. Předpokládaná doba pro provedení celé operace činila dvanáct hodin, usilovné nasazení však nakonec znamenalo, že již o pět hodin dříve z čapadla kompletně zmizelo kluziště včetně jeho příslušenství, mobilní stan s prostorem zimní zahrádky a rovněž byl uzavřen průchod do Divadelní ulice. Díky tomu bylo možné prostor připravit na montáž protipovodňových opatření, která proběhla v 19 hodin.

 

„Chtěli bychom moc poděkovat Městské policii hlavního města Prahy, Odboru bezpečnosti Magistrátu hlavního města Prahy, panu primátorovi, Českému hydrometeorologickému ústavu, Povodí Vltavy a Správě služeb hlavního města Prahy za pomoc a profesionální spolupráci, díky níž se celou situaci podařilo zvládnout a zareagovat včas na předpovídaný vývoj. Za předvedené nasazení si zaslouží naši poklonu,“ uvedl tiskový mluvčí TCP Martin Boška.

Předpokládaný vývoj značí, že by dle sdělení Povodí Vltavy a ČHMÚ situace neměla dále eskalovat a na území hlavního města Prahy by mělo dojít k poklesu průtoky řeky.