Kurátor/ka prostoru pražských náplavek

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

sídlem Blanická 1008/28,Praha 2

na základě smluvního vztahu s Hlavním městem Prahou, sídlem Mariánské nám.2, Praha 1 hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovní pozice

kurátor/ka prostoru pražských náplavek

Charakteristika pracovní činnosti

Kurátor v souladu se Strategickým rámcem správy Pražských náplavek a prostřednictvím neustálé komunikace a vyjednávání se zainteresovanými aktéry optimalizuje a citlivě spoluurčuje kulturní provoz na náplavkách. Cílem kurátorství je ustavení dlouhodobé vize, pravidel kulturní produkce a parametrů lokálních aktivit tak, aby jednotlivé aspekty prostoru pražských náplavek byly rozvíjeny a regulovány rovnoměrně v zájmu udržení neocenitelně rozmanitého charakteru těchto unikátních veřejných prostranství.

Náplní práce kurátora jsou koordinační a kulturně rozvojové činnosti, jejichž cílem je optimalizace provozu a programu jednotlivých prostor pražských náplavek a určitý dohled nad jejich programovou a ideovou náplní, tak aby tato náplň vycházela z konsenzuálního rámce rozvoje pražských náplavek vymezeného Strategickým rámcem správy Pražských náplavek.

Kurátor komunikuje s dotčenými orgány státní správy a místní samosprávy i s podnikatelskými a kulturními subjekty na náplavce působícími. Kurátor je v pravidelném kontaktu se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy a se zástupci dotčených městských částí tedy zejména MČ Praha 1, MČ Praha 2 a MČ Praha 5. Kurátor monitoruje každodenní společenské a kulturní dění na náplavkách i ve vztahu k široké veřejnosti. Díky těmto činnostem kurátor identifikuje a mediuje zájmy jednotlivců, subjektů i skupin.

 Požadované znalosti a dovednosti

 • SŠ vzdělání
 • praxe v oblasti managementu kulturních institucí nebo akcí, zkušenost s projektovým řízením a tvorbou koncepčních dokumentů v oblasti kultury výhodou
 • čeština a angličtina
 • dobrá znalost práce na PC
 • organizační schopnosti, samostatnost

Nabízíme

 • zaměstnanecký poměr na plný pracovní úvazek v oddělení správy náplavek společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a.s.
 • příjemné, rozmanité a progresivní pracovní prostředí
 • příležitost pracovat ve stabilní společnosti
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování v podobě stravenek
 • mzdové podmínky odpovídající náročnosti pracovní pozice

 

Nástup  duben 2020

K přihlášce přiložte následující podklady

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě absolvování vysokoškolského studia v zahraničí nostrifikační potvrzení příslušné oborové VŠ v ČR)
 • motivační dopis

Podklady pro uchazeče na vyžádání

 • Podklady budou uchazečům poskytnuty na vyžádání na emailové adrese:
  email@tcp-as.cz, v termínu od 14. 2. 2020
 • Seznam podkladů
  • metodika řešení organizace a programového provozu náplavek
  • Popis pracovní pozice kurátor/ka pražských náplavek
  • soupis akcí na náplavkách v období 2018-20
  • seznam dlouhodobých nájemců kobek
  • provozní řády náplavek
  • Pravidla pro výběr pořadatelů a pro realizaci krátkodobých akcí na pražských náplavkách ve vlastnictví hlavního města Prahy
  • Průzkumy komunitního prostředí v okolí Hořejšího a Rašínova nábřeží

 Místo a čas doručení přihlášek

Uchazeči doručí své přihlášky s přílohami tak, aby je vyhlašovatel obdržel na adresu: TRADE CENTRE PRAHA a.s., Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 120 00 v obálce označené: „Výběrové řízení – pozice kurátora/ka prostoru pražských náplavek – NEOTVÍRAT“ a to nejpozději do 5.3.2020 do 12:00 hod.