ROK 2023 BYL PRO TRADE CENTRE PRAHA ÚSPĚŠNÝ, ROZROSTLA SE A SKONČILA V ZISKU

ROK 2023 BYL PRO TRADE CENTRE PRAHA ÚSPĚŠNÝ, ROZROSTLA SE A SKONČILA V ZISKU

 

TRADE CENTRE PRAHA, akciová společnost, zveřejnila výroční zprávu za uplynulý rok 2023. Ten byl pro správce majetku hlavního města Prahy významný hned z několika důvodů. Nejenže koupila část podniku Montservis Praha a. s. a převzala tak do kompletní správy několik nových objektů, počet jejích kmenových zaměstnanců vzrostl více než dvojnásobně. Šlo zejména o volnočasové areály Aquacentrum Šutka spolu s bazény na Strahově a v Hloubětíně nebo Negrelliho viadukt, které letos doplnila nedaleká Kasárna Karlín. V souvislosti s tím byla, pro lepší efektivitu řízení, upravena také struktura společnosti. I díky tomu jsme Praze do městské kasy přinesli o 35 milionů korun více než v roce 2022.

Proměnám se v loňském roce nevyhlo ani vedení společnosti – jak představenstvo, jehož předsedou se stal Josef Bláha a kam poprvé v novodobé historii nastoupila žena, respektovaná realitní profesionálka Marta Pražáková – tak také dozorčí rada.

V uplynulém roce jsme začali významně posilovat spolupráci se sesterskými městskými organizacemi. S Institutem pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy konzultujeme zásadnější úpravy veřejného prostoru u spravovaných objektů, s Pražskou developerskou společností zase koordinujeme projektovou přípravu na nové využití a následnou rekonstrukci areálu Kasárna Karlín a nového dočasného využití budovy bývalé pošty Na Strži. S Pražskou vodárenskou společností a. s. spolupracujeme na úpravách infrastruktury svěřených nemovitostí a intenzivně připravujeme převzetí správy historické budovy Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, ke kterému dojde v polovině léta.

Našimi klienty nejsou jen město a nájemci z řad firem, ale na sportovištích a náplavkách také široká veřejnost zejména z řad Pražanů. Pro lepší informační komfort jsme proto posílili oddělení marketingu a public relations.

 

 • Pokračování v revitalizaci pražských náplavek a břehů
  Jejich postupná revitalizace probíhá již více než 10 let. V nově opravených kobkách najdou návštěvníci náplavek potřebné zázemí jako jsou toalety, galerie, dílny, ateliéry či kavárny. Čapadlo Hollar, původně průchod nábřežní zdi k Vltavě určený k zachytávání a rozebírání splavovaných vorů z řeky, se proměnilo v otevřenou galerii zpestřenou výtvarnými instalacemi.
 • Rekonstrukce klientských prostor v paláci Adria
  V přízemí paláce jsou umístěny prostory Pražské energetiky a. s. a Pražské plynárenské a. s., která zde ve spolupráci s TCP rekonstruovala zákaznické centrum. Pětiměsíční modernizace podstatným způsobem zvýšila bezpečnost provozovny a komfort pro klienty, kterých centrem ročně projde více než 60 tisíc.
 • Zasklení Viaduktu Karlín
  Za pomoci konceptu moderních vestaveb byl pilotně zveleben první z oblouků zrekonstruovaného Negrelliho viaduktu, v němž má vzniknout informační centrum hlavního města. Pokud se během provozu neobjeví negativní vlivy na konstrukci mostu, počítáme s využitím i ostatních oblouků.
 • Transparentní zakázky
  TCP bude pokračovat v dobré praxi vypisování veřejných zakázek na platformě Tender Arena, která zaručuje vysokou transparentnost procesu.
  Napříč celou společností funguje systém AleX, který pomáhá zlepšovat interní předávání a sdílení informací v rámci jednotlivých pracovních úkolů.

I v roce 2024 chceme nadále usilovat o co nejlepší komerční využití pražských nemovitostí a co nejvyšší kvalitu vyžití veřejnosti v námi spravovaných objektech, ať už jde o bazény nebo program na pražských náplavkách. Zároveň intenzivně hledáme a prověřujeme další možnosti, které bychom Pražanům mohli nabídnout.

Tiskovou zprávu ve formátu PDF naleznete ke stažení ZDE.
Auditovanou výroční zprávu TCP a.s. pro rok 2023 naleznete v digitální podobě  ke stažení  ZDE.