Spravované nemovitosti
Zpět na Spravované nemovitosti

Bazén Strahov

Vaníčkova 100/6, 169 00 Praha 6-Břevnov

Bazén Strahov je krytým 25m plaveckým bazénem, který se nachází na východní tribuně Velkého strahovského stadionu. Velký strahovský stadion byl vystavěn za účelem konání všesokolských sletů v roce 1926, tehdy však šlo o písčité cvičiště s hliněnými valy a dřevěnými tribunami. V letech 1960 – 1975 byl celý areál dostavěn pro potřeby národních spartakiád, a to o rozloze 63 000 m2 a kapacitě 280 000 míst, z toho 96 000 k sezení. Díky této rozloze se dle některých zdrojů jedná o největší stadion na světě a druhou největší stavbu vybudovanou pro sportovní účely. Dne 6. 3. 2003 byl tento objekt prohlášen kulturní památkou Ministerstvem kultury. Při rekonstrukci východní tribuny v 70. letech byl pod tuto tribunu roku 1977 umístěn plavecký bazén. Dnes tento krytý plavecký bazén o délce 25 metrů a 6ti plaveckých drahách slouží plavcům Vysokoškolského sportovního centra MŠMT ČR, dále různým plaveckým oddílům, pro výuku plavání, popř. školní tělovýchovu vysokých a středních škol. Veřejnosti je plavání umožněno ve vyhrazených hodinách.
Příkazní smlouvy