Spravované nemovitosti
Zpět na Spravované nemovitosti

Dům Na Korábě

Václavské náměstí 824/29, Praha 1

Dům s prostým klasicist. průčelím (70. léta 19. stol.) pokračuje rozsáhlou dvorní zástavbou se starším základem, vše klasicist. upraveno r. 1842. Na havní třípatrovou budovu navazuje dvoupatrová zástavba v zadní polovině dvora. Budova do náměstí s průčelím členěným horizontálním členěním kordonovými římsami a pásováním po celé výšce. Pozdější úprava přízemí – oválně zaklenutý vjezd se secesním rostlinným dekorem. Starší jsou patrně prostory levého traktu, snad renesanční či barokní, klenby průjezdu a pravého traktu sahají svým vznikem do l8. stol. Pozdnímu l8. stol. náleží schodišťový prostor, zaklenutý plackami. Současně se zastropením dvorku vloženo patro ukončené terasou.
V současné době se v 1NP nacházejí obchodní prostory, v 2 NP je restaurace a v 3. a 4. NP objektu slouží pro bydlení.
Příkazní smlouvy