Spravované nemovitosti
Zpět na Spravované nemovitosti

Dům U Havířů

Rytířská 398/26, Praha

Jedná se o původně gotický objekt, raně barokně přestavěný. Dnešní vzhled byl navržen Karlem Schmidtem r. 1790 a je inspirován vídeňským barokem. V letech 1932-33 proběhla adaptace interiérů dle plánů A. Foehra a E. Weisse.
Fasáda do Rytířské ulice pozdně barokní s detaily raně klasicistními, raně barokní portál. Okna s profilovanými šambrány ukončené zvlněnou římsou. Ve střeše štít s pozdně barokními volutovými štíty s reliéfní výzdobou. Uprostřed štítu andílek s vahami. V nárožní nice je pískovcová socha havíře.
Hlavní vstup do objektu je situován v ulici Rytířská. Z ulice Havířská je pouze vchod do obchodních prostor.
2. a 3. NP jsou umístěny kancelářské prostory, 4. až 6. NP objektu slouží pro bydlení.
Příkazní smlouvy