Spravované nemovitosti
Zpět na Spravované nemovitosti

DŮM U KAMENNÉHO STOLU

Staroměstské náměstí 550/18, Praha 1

Jedná se o architektonicky významnou budovu v památkově chráněné oblasti centra Prahy s fragmenty zdiva původního románského domu, renesančně přestavěného. Budova slouží k bytovým i nebytovým účelům (restaurace, vinárna, kancelářské prostory a byty). Dům č. p. 550/18, je součástí blokové zástavby v lokalitě Staroměstského náměstí a je situován podél jižní strany tohoto náměstí, mezi ulicemi Železná a Celetná. Historický dům byl během let několikrát přestavován. Nosnou konstrukci domů tvoří kamenocihelné obvodové zdivo s betonovým skeletem. Cihelné příčky, výplně otvorů a jiné konstrukce jsou novodobé. Zastřešení objektu je sedlovou střechou s krytinou pálených prejzů. Objekt sousedí štítovou zdí se sousedními objekty. Vytápění objektů a ohřev (příprava) TUV je realizováno z objektové nízkotlaké plynové kotelny v suterénu objektu 551/17, která je společná pro objekty 551/17 a 550/18.
Příkazní smlouvy