Spravované nemovitosti
Zpět na Spravované nemovitosti

DŮM U LAZARA

Staroměstské náměstí 549/19, Praha 1

Jedná se o architektonicky významnou budovu v památkově chráněné oblasti centra Prahy s fragmenty zdiva původního románského domu, renesančně přestavěného. Budova slouží k bytovým i nebytovým účelům (restaurace, kancelářské prostory a byty). Dům č. p. 549/19, je součástí blokové zástavby v lokalitě Staroměstského náměstí a je situován podél jižní strany tohoto náměstí, mezi ulicemi Železná a Celetná. Historický dům byl během let několikrát přestavován. Nosnou konstrukci domů tvoří kamenocihelné obvodové zdivo s betonovým skeletem. Cihelné příčky, výplně otvorů a jiné konstrukce jsou novodobé. Zastřešení objektu je sedlovou střechou s krytinou pálených prejzů. Objekt sousedí štítovou zdí se sousedními objekty. Objekt je tvořen hlavním uličním domem a křídlem ze dvora /II. schodiště/. Vytápění a ohřev (příprava) TUV pro nebytové prostory č. 102 je realizováno z objektové nízkotlaké plynové kotelny v podkroví objektu 549/19, která je společná pro nebytový prostor č. 118 v budově 548/20.
Příkazní smlouvy