Spravované nemovitosti
Zpět na Spravované nemovitosti

DŮM U ZLATÉHO JEDNOROŽCE

Staroměstské náměstí 548/20, Praha 1

Jedná se o architektonicky významnou budovu v památkově chráněné oblasti centra Prahy s fragmenty zdiva původního románského domu, renesančně přestavěného. Budova slouží k bytovým i nebytovým účelům (penzion – rezidence, restaurace, kancelářské prostory a byty). Dům č. p. 548/20, je součástí blokové zástavby v lokalitě Staroměstského náměstí a je situován podél jižní strany tohoto náměstí, mezi ulicemi Železná a Celetná. Historický dům byl během let několikrát přestavován. Nosnou konstrukci domů tvoří kamenocihelné obvodové zdivo s betonovým skeletem. Cihelné příčky, výplně otvorů a jiné konstrukce jsou novodobé. Zastřešení objektu je sedlovou střechou s krytinou pálených prejzů. Objekt sousedí štítovou zdí se sousedními objekty. Objekt je tvořen hlavním (uličním) domem /I. schodiště/ a zadním (dvorním) domem /III. schodiště/. Vytápění a ohřev (příprava) TUV do komerčního prostoru č. 105 ( VIP zone s.r.o.) je realizováno z plynové kotelny v podzemním podlaží objektu 548/20 (Železná 548/1).
Příkazní smlouvy