Spravované nemovitosti
Zpět na Spravované nemovitosti

Jungmannova

Jungmannova 738/18, Praha 1

Objekt Jungmannova 18, Praha 1 situovaný na nároží ulic Jungmannova a Palackého je původně gotický dům „Kostelákovský“ (Přeštický) s řadou přístaveb a nástaveb, členěný do dvou hlavních traktů propojených dvorky ve vnitrobloku. Dnešní podoba objektu pochází z doby novorenesanční přestavby z roku 1880 provedené podle plánů J. Čermáka a E. Prücknera. Objekt je evidovanou nemovitou kulturní památkou a nachází se v pražské památkové rezervaci, památka UNESCO.

Hlavní vstup do objektu je situován v ulici Jungmannova. Z ulice Palackého je pouze technický vchod. Celé přízemí objektu je využíváno jako obchodní prostory, 2. až 4. NP objektu slouží pro bydlení, ale jsou zde umístěny i kanceláře. Ve skladových prostorách objektu jsou deponovány protipovodňové zábrany pro objekt U Sovových mlýnů 2, Praha 1.
Příkazní smlouvy