Spravované nemovitosti
Zpět na Spravované nemovitosti

Kafkův dům

Náměstí Franze Kafky 24/3, Praha 1

Trojpatrový novobarokní nájemní dům s obchody byl postaven podle plánů Václava Pařízka v l. 1902-03 na místě prelatury slovanských benediktinů, která dnešnímu domu ustoupila. V domě došlo během 20. století k několika adaptacím v interiéru.
Dvorní fasády jsou čtyřpatrové. Objekt má třítraktovou dispozici, jednoduché podsklepení, je zastřešen na vnější straně poloviční mansardou, do dvora povlovným pultem. Z průjezdu vpravo od osy hl. křídla je přístup k pravoúhle lomenému schodišti ve dvorním traktu, vlevo pak je umístěn výtah. Dům byl kompletně zrekonstruován a předán v roce 2020 k užívání.
Jde o významnou neobarokní architekturu pojatou jako volná replika barokní prelatury navazující na historicky i slohově starší zástavbu místa. Dotváří blok domů u kostela sv.Mikuláše. Součástí průčelí je přenesený barokní portál. V domě se narodil světoznámý spisovatel Franz Kafka jehož rodina zde žila do roku 1885.
Příkazní smlouvy