Spravované nemovitosti
Zpět na Spravované nemovitosti

Platýz

Národní 416/37 Praha 1

Jedná se původně o palác, v dnešní podobě první činžovní dům v Praze. V letech 1817 – 1825 byly sjednoceny 4 domy v prostoru městských hradeb s průchodem z ulice Národní na Uhelný trh a do ulice Martinské a byla realizována klasicistní přestavba podle plánů H. Hauskenchata. Na gotických základech vznikla současná podoba, která dostala svou konečnou tvář při přestavbě koncem 20. let 20. století, a to funkcionalistickými úpravami parteru a nástavbou 4. patra dle plánů architekta F. Krásného.

Objekt je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek a nachází se v pražské památkové rezervaci, památka UNESCO.

Objekt je členěn do čtyř traktů každý s vlastním vstupem z atria uprostřed objektu (tzv. I. až IV. schodiště). Vstup do atria je z ulice Národní, Uhelného trhu a Martinské ulice. Prostory objektu jsou využívány převážně pro bydlení, dále jsou v objektu kanceláře a mateřská škola. Přízemí objektu slouží jako obchodní prostory, kavárny, restaurace a galerie. Objekt prochází postupnou obnovou – generální oprava fasády, oprava dvorní markýzy, nátěry oken apod. V roce 1998 byla realizována kompletní rekonstrukce většiny prostor IV. schodiště, kde nově vzniklo 10 stylových nadstandardních bytů určených k pronájmu.

V objektu je vrátnice/recepce s 24 hodinovou službou, vstupy do atria objektu jsou v pravidelných časech uzamykány.
Příkazní smlouvy