Spravované nemovitosti
Zpět na Spravované nemovitosti

Pražské náplavky

Rašínovo nábřeží, Masarykovo nábřeží, Smetanovo nábřeží, Dvořákovo nábřeží/ Na Františku, Ludvíka Svobody, Alšovo nábřeží, Janáčkovo nábřeží, Malostranské nábřeží a Kampa

Pražská nábřeží jsou součástí regulace toku Vltavy, která vznikla převážně na přelomu 19. a 20. století. V současnosti jsou součástí Pražské památkové rezervace a po provedených rekonstrukcích jsou ve velmi dobrém technickém stavu.

Levý břeh Vltavy a jeho Hořejší nábřeží je typické svým botelem Admiral. Na Františku a Dvořákovo nábřeží slouží jako kotviště lodí osobní lodní dopravy několika lodních společností. Tato část pražských náplavek je jedna z nejatraktivnějších částí z hlediska panoramatu a napojení na městské centrum. Na Rašínově nábřeží je možné setkat se s kotvícími loděmi Klotylda a Matylda. Klotylda slouží jako hotelové ubytování, Matylda jako restaurace.

Všechna tato nábřeží mají do budoucna velký potenciál pro společenský rozvoj. Pražské náplavky představují nebývale vhodný prostor v centru metropole pro konání mnoha různorodých aktivit a trávení volného času nejen pro obyvatele hlavního města.
Příkazní smlouvy