Spravované nemovitosti
Zpět na Spravované nemovitosti

Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad

Řetězová 222/3, Praha 1

Objekt – Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad – je nemovitou kulturní památkou zcela mimořádného charakteru a významu. Je totiž jedním z nejvýznamnějších a nejlépe zachovaných románských domů v Praze. Jedná se o původní románský palác, který lze datovat do druhé poloviny 12. až prvé poloviny 13. století. V 15. století byl objekt v majetku krále Jiřího z Poděbrad, který odtud také vyšel 2. 3. 1458 k volbě, která jej postavila do čela českého státu. Kompletně zachovány jsou tři románské zaklenuté místnosti v dnešním suterénu, velká část zdiva v přízemí, štíty v 1. patře, portál a řada detailů. Palácový charakter objektu respektovala i gotická a renesanční přestavba. Půdorysně se jedná o příčný dvoutrakt hlavního křídla, k němuž se vlevo připojuje jednoprostorový, dopředu vybíhající rizalit a vzadu vlevo věžovité stavení.

Objekt je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek a nachází se v pražské památkové rezervaci, památka UNESCO.

V současné době je objekt po kompletní rekonstrukci, jejímž výsledkem je vznik 8 stylových nadstandardních bytů a vinotéka v přízemí.
Příkazní smlouvy