Spravované nemovitosti
Zpět na Spravované nemovitosti

Sovovy mlýny

U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1

Nejstarší dochovaná zmínka o objektech v prostoru Sovových mlýnů je z roku 1393. Původní určení objektů měla charakter dílen a mlýnice poháněné vodními koly. Zásadní úpravy provedl v letech 1858 – 1867 F. Odkolek. Tato novodobá podoba však neměla dlouhé trvání, celý objekt byl v roce 1894 zničen požárem. Vyhořelé Sovovy mlýny zakoupila obec Pražská. V roce 1920 byla zbořena část vystupující k řece a postupně byl objekt adaptován a následně využíván Čs. akademií věd. Po listopadu 1989 začala o vybudování galerie v tomto objektu usilovat Nadace Jana a Medy Mládkových. V letech 1999 – 2002 proběhla kompletní rekonstrukce objektu pro účely využití pro galerii moderního umění. Těsně po dokončení této rekonstrukce před uvedením do provozu byl však objekt v srpnu 2002 při ničivé povodni zcela zaplaven a rekonstrukce tudíž de facto proběhla znovu.

Objekt je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek a nachází se v pražské památkové rezervaci, památka UNESCO.

V současné době je v objektu Muzeum Kampa, které provozuje Nadace Jana a Medy Mládkových, a které se zaměřuje hlavně na prezentaci soudobého moderního umění.
Příkazní smlouvy