Contracts Evidence

Filter contracts by:

To display the search results, please enter the above required parameters

Evidenční číslo Předmět smlouvy Name of the Contracting Party Company reg. No. Date Detail
19/15/99 Postoupení pohledávky David Abraamyan a Arina Emini Karapetyan Hlavní město Praha 00064581 20150203 Detail
513/14/19 Příkazní smlouva - obstarání správy nemovitosti Hudebního divadla v Karlíně Hlavní město Praha 00064581 20141208 Detail
560/14/15 Příkazní smlouva - správa náplavek Hlavní město Praha 00064581 20141231 Detail