CZEN
Úvodní stránka
Příjem hlášení o poruchách a haváriích na veřejném osvětlení
Kontaktním místem je dispečink PREdistribuce, a.s.
telefon: 224 91 51 51,
email: poruchyVO@pre.cz

„Již 25 let Váš partner pro správu a obchodní využití nemovitostí.“

Již více než 25 let poskytujeme služby v oblasti správy a obchodního využití nemovitostí, inženýrské činnosti, vedení účetnictví a komplexního poradenství v oblasti realit.

Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (dále jen TCP a.s.) byla založena 19. 2. 1990 za účelem výkonu správy a zajištění obchodního využití vybraných nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy. Jedná se převážně o nemovitosti se specifickým charakterem užitkových ploch.

Poskytované služby ve správě a obchodním využití objektů jsou komplexní včetně zabezpečení provozu vlastními kapacitami a zajištění stavebních úprav objektů od běžných oprav až po celkové rekonstrukce. Společnost zajišťuje územní, developerskou a inženýringovou přípravu projektů založených zejména na využití pozemků hlavního města Prahy a kompletní poradenství v oblasti realit. V posledních letech byly aktivity společnosti rozšířeny o správu a provozování plaveckého areálu Aquacentra Šutka a technickou správu pražských náplavek.