Designová soutěž: Vytvoření vizuální identity Viaduktu Karlín

Designová soutěž: Vytvoření vizuální identity Viaduktu Karlín

 

TRADE CENTRE PRAHA vyhlašuje veřejnou soutěž o návrh vizuální identity Viaduktu Karlín, kterým se rozumí plánovaný projekt využití veřejného prostoru oblouků pod Negrelliho viaduktem pro společensko-kulturní účely. Předmětem soutěže je vytvoření návrhu logotypu, který bude základem jednotného vizuálního stylu viaduktu a prostoru oblouků pod viaduktem, a podkladem pro následnou tvorbu brand manuálu značky Viadukt Karlín.

Co je to Viadukt Karlín?

Negrelliho viadukt (nazývaný též Karlínský viadukt) je železniční most přes řeku Vltavu a viadukt v městské části Praha-Karlín, který spojuje Masarykovo nádraží v Praze přes ostrov Štvanici s Holešovicemi. Jedná se o historicky první pražský železniční most a druhý nejstarší dochovaný pražský most přes řeku Vltavu. S délkou 1120 m je nejdelším železničním a celkově čtvrtým nejdelším mostem v Česku. Viadukt je pojmenovaný po svém staviteli Aloisi Negrellim. Pro účely této soutěže a soutěžních podmínek, stejně jako pro budoucí komunikaci aktivit v prostorech oblouků pod viaduktem a v jeho okolí, bude Negrelliho viadukt označován jako „Viadukt Karlín“.

V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce viaduktu a dlouhodobým záměrem je využít prostory oblouků pod viaduktem pro kulturní účely, obchody, malá studia, bistra, kavárny, galerie, ateliéry apod. V současné době míří projekt k dokončení stavby pilotního oblouku č. 36, který otestuje trvalé využití oblouků v rámci zkušebního provozu a bude sloužit jako infocentrum poskytující informace o jeho historii a budoucím využití. Zároveň bude dostupným meeting pointem a prostorem pro konání různých kulturních akcí, jako jsou přednášky, výstavy atd.

Pro koho je soutěž určena?

Zúčastnit se jí můžou grafičtí designéři a designérky, kteří chtějí svým nápadem a kreativitou přispět k budoucímu využití veřejného prostoru v centru Prahy a vtisknout projektu novou tvář. Soutěž je jednokolová, veřejná, otevřená a anonymní, zapojit se do ní můžou všechny fyzické i právnické osoby splňující její podmínky, mezi něž patří požadovaná základní, profesní a technická kvalifikace blíže specifikovaná v soutěžních podmínkách níže.

Co musí obsahovat soutěžní návrh?

Grafická část:
– návrh logotypu v základním barevném i černobílém provedení (negativ – pozitiv)
– návrh grafického řešení venkovní plochy (mock-up: CLV a výstavní panel)
– návrh grafického řešení online banneru na sociální sítě

Textová část:
– zdůvodnění zvoleného řešení včetně širších souvislostí (koncept, myšlenky, základní prvky…)
– popis naplnění požadavků Zadavatele uvedených v těchto soutěžních podmínkách
– uvedení použité typografie a licenčních podmínek jejího užívání včetně ceny za pořízení

Jaká je odměna za vypracování?

Účastník soutěže, jehož soutěžní návrh bude vyhodnocen hodnotící komisí jako nejlepší (tedy 1. v pořadí), obdrží finanční odměnu v celkové výši 100.000,- Kč bez DPH za podmínky, že uzavře s vyhlašovatelem Smlouvu o dílo. Další účastníci soutěže, jejichž soutěžní návrhy budou hodnotící komisí vybrány mezi tři nejlepší (tedy 2. a 3. v pořadí), obdrží od Zadavatele skicovné v částce 15.000,- Kč bez DPH.

Do kdy je potřeba návrh odevzdat?

Nejzazší termín odevzdání soutěžních návrhů je 29. 2. 2024 do 12:00 hodin. Jejich vyhodnocení hodnotící komisí proběhne do 8. 3. 2024.

Kdo bude návrhy hodnotit?

Závislá část poroty:

  • Zdeněk Hás – marketingový specialista TCP,
  • Ivan Matejić – poradce náměstka primátora hl. m. Prahy,
  • Ing. arch. Karin Grohmannová – architektonická kancelář CCEA MOBA,
  • Ondřej Horák – Kreativní Praha.

Nezávislá část poroty / grafičtí odborníci:

  • Veronika Rút Fullerová,
  • Tereza Hejmová,
  • Veronika Holíková.


Kde najdete detailní informace?

Podrobné vysvětlení soutěžních podmínek včetně potřebných příloh a informací k postupu pro účast v soutěži naleznete ZDE.

Fotografie, s níž můžete v rámci návrhu pracovat najdete ke stažení.